Energia-avustus

Energiaremonttiin on haettavissa tukea Ely-keskukselta, sekä ARA:lta. Maksimissaan tuki on jopa 6000 €.

Ota yhteyttä niin kartoitamme maksutta lähtötilanteen energiamuodon valintaan, ja autamme tarvittavien lupien sekä tukien kanssa!

ARA energia-avustus tai Ely energiatuki

ARA energia-avustus

Ketkä voivat hakea?

 • omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat
 • kerros- ja rivitaloyhtiöt
 • valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt perusparannuskorkotukilainan yhteydessä

Miten haetaan?

 • Ota yhteyttä, niin kartoitamme lähtötilanteen! Tarjoamme maksuttoman kartoituskäynnin energiamuodon valintaan, ja käynnin jälkeen annamme tarjouksen valitusta järjestelmästä.
 • Tarjouksemme hyväksyttyä, keräämme energia-avustukseen tarvittavat dokumentit ja autamme avustuksen hakemisessa
 • Toteutamme energiaremontin ja kirjaamme projektin kustannukset.
 • Remontin valmistumisen jälkeen tehdään virallinen energiatodistus lopputilanteesta ja lähetetään maksatushakemus ARA:lle.

Huomioitavia asioita:

 • taloyhtiössä täytyy olla virallinen päätös energiaremonttiin ryhtymisestä (yhtiö- tai hallituksen kokous)
 • avustuksen myöntämisen ehtona on, ettei avustuksen saajalle ole myönnetty muuta julkista avustusta samaan toimenpiteeseen
 • avustuskelpoisia korjauksia, jotka on tehty 1.1.-30.6.2020, voidaan avustaa, kun avustushakemus toimitetaan ARAan viimeistään 30.6.2020
 • 7.2020 alkaen korjaukset, joihin avustusta haetaan, saa aloittaa vasta sitten, kun avustushakemus liiteasiakirjoineen on toimitettu ARAan
 • ARA suosittelee, että jo hakemusvaiheen laskenta suoritetaan pätevöityneen energiatodistuksen laatijan toimesta, tämä onnistuu meidän puolestamme!
 • avustus maksetaan vasta maksatushakemuksen jälkeen, ja sen pitää sisältää virallinen energiatodistus, tämä hoituu meidän kauttamme!
 • alkuperäiset kuitit ja tositteet on säilytettävä 6 vuotta maksatushakemuksen tekemisestä.
 • energia-avustuksen saatua ei ole oikeutta kotitalousvähennykseen

 

Pirkanmaan Ely-keskus energiatuki

Ketkä voivat hakea?

Avustusta myönnetään yksityishenkilöille ja kuolinpesille, jotka omistavat pientalon tai pientalossa sijaitsevan asunnon hallintaan oikeuttavia osakkeita. Tuki myönnetään energiaremonttiin, kun kiinteistön öljylämmitys vaihdetaan uusiutuvaan energiaan, kuten maalämpöön tai ilma-vesilämpöpumppuun. Avustusta myönnetään hakemuksen yhteydessä toimitetun suunnitelman ja kustannusarvion perusteella joko 4 000 euroa tai 2 500 euroa.

Miten haetaan?

Hakemus tehdään henkilökohtaisesti Aluehallinnon asiointipalvelussa.

Tarvitset hakemiseen pankkitunnukset sekä tarjouksen kustannusselvityksineen siltä urakoitsijalta, jonka valitset tekemään energiaremontin. Luethan hakuohjeen huolella, ja tarvittaessa kysy meiltä apua!